Wilsverklaring opstellen, steun bij het stervensproces

Wilt u samen een wilsverklaring opstellen zodanig dat deze begrepen en uitgevoerd kan worden?
Velen van ons zijn onzeker over het opstellen van een wilsverklaring en de soorten de er zijn. Is een wilsverklaring nuttig voor u en is deze wettelijk erkend? Daar kan ik u mee helpen.

Heeft u persoonlijk behoefte aan ondersteuning bij het naderende levenseinde? Of als mantelzorger  in de omgang met ernstige zieke of stervende? Soms worden al uw grenzen overschreden en ligt wanhoop op de loer of raakt een mens gewoon opgebrand door de intensieve zorg en aandacht die gevraagd wordt. Dan kan het fijn zijn van gedachten te wisselen met iemand die mee kijkt en voelt en eens aandacht voor ú heeft in een individueel gesprek.

Ook hulpverleners kunnen geconfronteerd worden met situaties die vragen om ondersteuning binnen hun werkveld. Daar kan ik, zover mijn mogelijkheden gaan, bij helpen.

CURSUS, ZORG, THEMABIJEENKOMST, STEUN en VOORLICHTING BIJ WILSVERKLARINGEN EN HET STERVENSPROCES