HOME

Als samenleving zijn we ver van de natuur af komen te staan en ook van het idee dat wij daar, als mens, een onderdeel van zijn. Het besef van de dood als natuurlijk gegeven is daardoor voor
velen verloren gegaan. In de natuur gaat wat ziek of zwak of oud is dood. Artsen behandelen veelal eindeloos door als gevolg van heersende medische denkbeelden en mogelijkheden. Maar willen we eigenlijk alles wat medisch-technisch mogelijk is, ook daadwerkelijk ondergaan?

Met een toegenomen bewustzijn en plaats voor intuïtieve gevoeligheid maken we mogelijk andere keuzes, ook omtrent ons levenseinde. Daardoor zouden we zelfs het leven dat we nu leiden anders, dieper, kunnen ervaren.

De juiste informatie krijgen over keuzes bij het sterven lijkt vanzelfsprekend, dit is het echter niet. Wanneer we de media volgen valt een tendentieuze berichtgeving op.

Hier ziet u een filmpje waarin ik wordt geïnterviewd, deel 2 staat bij ‘over mij’;

Over de volgende thema’s bied ik voorlichting, zowel individueel als in een cursus of themabijeenkomst:
keuzemogelijkheden,
spirituele behoeften en wensen,
palliatieve zorg,
communicatie met de naasten en de behandelend arts
palliatieve sedatie,
euthanasie,
de euthanasie procedure,
behandelverbod en andere
soorten wilsverklaringen.

 

LEVENSEINDEBEGELEIDING, ONDERSTEUNING en VOORLICHTING