Cursus ‘Rond het Levenseinde’

Een interactieve cursus bied ik aan van 3 bijeenkomsten  in 3 weken. Met min. 3 personen kan een groepje starten. Het kan bij u of bij mij thuis of op een andere locatie als er meer dan 3 deelnemers zijn.

De groep heeft max. 8 personen waarin verschillende thema’s aan bod komen, naar gelang de vragen en behoeften van de deelnemers. Ook is er ruime gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren in een vertrouwelijke en veilige sfeer. Zie eventueel de filmpjes bij het kopje ‘Links’.

Thema’s onder andere; Hoe denken we eigenlijk over sterven?
Willen we gebruik maken van alle medische mogelijkheden die geboden worden? Aandacht voor communicatie met de behandelend arts.
In welke situatie zou een wilsverklaring nuttig zijn? Kennen we onze eigen wensen en (spirituele) behoeften? Welke wet- en regelgeving kennen we in de patiëntenzorg? En wat zijn de huidige ontwikkelingen?

eerste cursus Keuzes rond het levenseinde

LEVENSEINDEBEGELEIDING, ONDERSTEUNING en VOORLICHTING