WORKSHOP TIJDIG SPREKEN

Niet altijd is het gemakkelijk om zorgen, angsten of wensen rond de laatste levensfase te bespreken met uw huisarts. Waarom zou het toch van belang kunnen zijn wel met elkaar in gesprek te gaan? Alle tendensen wijzen erop dat we er verstandig aan doen onze wensen kenbaar te maken. Dit wordt ook gestimuleerd door de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst) en de NPFC (Nederlands Patiënten en Consumenten Platform).

Handvatten worden aangeboden ten behoeve van de  communicatie met uw huisarts of specialist; hoe u samen kunt beslissen over een behandeling; wat is passende zorg naar uw maatstaven in de laatste levensfase.

28 september 2016 Festina Lente Zorgcentrum te Assendelft 13.30-15.30 uur  €22,50 (EVEAN)

17 november 2016 Faunastraat 62 te Wormer 10-12.30 uur €37,50 (SCWO)

15 februari 2017 Westerwatering Zorgcentrum te Zaandam 13.30-15.30 uur €22,50 (EVEAN)

LEVENSEINDEBEGELEIDING, ONDERSTEUNING en VOORLICHTING