OVER MIJ

Mijn hart ligt bij ieder mens en diens innerlijke processen en inzichten.

Iemand die de dood onder ogen gaat zien, moet zien, heeft veel los te laten.
Hoe doet deze mens dat? En hoe doen de dierbaren er om heen dit? En hoe kunnen we een stervende betekenisvol bij staan?
Dat is wat me fascineert en de reden waarom ik in de palliatieve zorg werkzaam raakte.
Inspiratie ontvang ik door het boeddhistische gedachtegoed. De eindeloze mogelijkheden en handvatten die geboden worden, ook de spirituele,  blijven me voeden en persoonlijk ontwikkelen.

Zie onderstaande filmpjes

Mijn liefste wens is niet alleen dat doodgaan bespreekbaar wordt maar ook dat we kunnen aangeven hoe en waar wij ons levenseinde wensen. En dat een ieder van ons gehoord wordt daarin en mag kiezen.
We zijn allemaal  verbonden met elkaar en ook kwetsbaar tenslotte. Er is meer dat ons bindt dan ons scheidt. In het zoeken naar wat ons verbindt voel ik mij gedreven.
Verder werk ik heel intuïtief.

In 2010 heb ik bijna mijn rechterbeen verloren, wat nu rest is een verminderd functioneren ervan. Na een intensieve rouw maak ik nu een omslag in mijn werk; minder zorg verlenen meer voorlichting geven. Ik ben zelf ervaringsdeskundige geworden in het omgaan met een handicap, verlies en rouw. Verlies is een grote leraar tenslotte.

Ook heb ik ervaren hoe zorgverleners iemands waardigheid kunnen ondermijnen, dat kan tot een afgescheiden gevoel leiden. Hoe behoud je je waardigheid terwijl je afhankelijk van anderen bent? Mede hierdoor ligt mijn passie bij het ontmoeten van alle mogelijke gevoelens. Zelf nederig worden kan dan een belangrijk instrument zijn.

LEVENSEINDEBEGELEIDING, ONDERSTEUNING en VOORLICHTING