WERKERVARING

Mijn verpleegkundige opleiding heb ik in 1981 afgerond.

In totaal werkte ik 10 jaar in diverse ziekenhuizen, onder meer was ik vier jaar kinderverpleegkundige in het Academisch Medisch Centrum.

Mijn bestemming vond ik aanvankelijk in de wijkverpleging waar ik verschillende jaren met oneindig veel plezier werkte.

Door de beperkingen die aan onze beroepsgroep werden opgelegd besloot ik in 1997 verder te gaan als zelfstandig verpleegkundige, of ZZP’er. Nu kon ik al mijn aandacht en kennis geven aan acute terminale thuiszorg, het verzorgen van dementerenden en chronisch zieken thuis.

In de latere jaren kwam het verplegen van stervenden in hospices en bij mensen thuis meer naar voren als mijn werkelijke bestemming. Ook ben ik getraind in stervensbegeleiding en spirituele zorg.

Ik geef cursussen en verzorg themabijeenkomsten rond het levenseinde (zie bij AANBOD)

Schrijfervaring deed ik op door een voorlichtingsboekje samen te stellen (zie bij AANBOD).

Verder werk ik sinds enkele jaren als vrijwilliger bij Humanitas ‘Steun bij Verlies’. Door huisbezoeken af te leggen gedurende een jaar, soms langer, mag de ander de ruimte nemen het verlies van een dierbare te verwerken om weer verder te kunnen met het leven.

Ook bij de VPTZ ben ik als vrijwilliger werkzaam. Deze Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg vindt plaats bij een stervende thuis, met als voornaamste doel ‘er zijn’.

De VPTZ vrijwilligers worden, o.a. door mij, getraind in 4 dagdelen om bij anderen thuis het doel van de VPTZ  ‘er zijn’ uit te kunnen dragen.

Verder ben ik mede-organisator van Café Doodgewoon. Een laagdrempelige samenkomst voor iedereen die met terminale (palliatieve) zorg te maken heeft of hier interesse voor heeft, van patiënt en mantelzorger tot professionele hulpverlener.

 

LEVENSEINDEBEGELEIDING, ONDERSTEUNING en VOORLICHTING